En plan framåt

Att handla strategiskt

När man söker på ordet “strategi” på svenska.se får man svaret att det handlar om “konsten att föra krig” och att “förbereda krig”. Kanske inte riktigt vad man önskar att föra in i sitt liv. Men det finns ett par förklaringar till:  “långsiktig, övergripande plan” och “taktik”. Nu börjar det likna något!

När man varit i den djupast kontakt med sig själv och nått klarhet om vad som behöver göras innan jordevandringen är över, behöver man också bestämma sig för en taktik, ett smart sätt att nå dit man vill. Genom att skriva ner sina olika handlingsalternativ, vikta mellan dem och sedan prioritera handling utifrån tre tydliga frågor, får man energi att komma igång och fortsätta framåt.

I kursen och i facebook-gruppen hjälps vi åt att putsa dina mål och sätta fart emot dem!